+ CREATE MAP POPULAR MAPS RECENT MAPS CONTACT HELP FORUM LOGIN
PUBLICPLAN KOMUNIKACJI SZYNOWEJ W WARSZAWIE

Description:

Plan komunikacji szynowej w Warszawie: metro, kolej i tramwaje. Stan obecny (pomijając remonty) na dzień 21 czerwca 2011 oraz planowane do realizacji w najbliższych czasach linie.
Created:
Thu Jun 21 13:31:14 CEST 2012
Modified:
Fri May 03 17:38:49 CEST 2013
Map QR:
Owner:
public
Comment A Comment B

Tools:

Edit history

Fri May 03 17:38:49 CEST 2013 ... 80.238.100.175 ... 1235276 bytes (+47536) ... not set ... false auto reviewed ...
Wed Nov 21 09:17:08 CET 2012 ... 84.56.111.68 ... 1187740 bytes (+405) ... not set ... false auto reviewed ...
Fri Jun 22 16:13:45 CEST 2012 ... 80.238.100.175 ... 1187335 bytes (+1187335) ... not set ... false auto reviewed ...
To request version restore after vandalism use contact form.