+ CREATE MAP POPULAR MAPS RECENT MAPS CONTACT HELP FORUM LOGIN
LIMPPUMIESZILLIACUKSEN RAIDELIIKENNESUUNNITELMA II

Description:

Maanpäällisine osuuksineen toteutettava, pääosin pikaraitiotieversio aiemmasta raideliikennesuunnitelmastani. Vaihtoehto Helsingin nykyiselle metrojärjestelmälle
Created:
2019-04-22 18:23
Modified:
2019-12-28 0:19
Map QR:
Owner:
Limppumies
Comment A Comment B

Tools:

Edit history

2019-12-28 00:19 ... Limppumies ... 145932 bytes (+145932) ... First version ... false auto reviewed ...
To request version restore after vandalism use contact form.